Privacyverklaring leden

Privacyverklaring leden

Privacyverklaring ledengegevens

De Recreatieve Omnisportclub Merelbeke (ROM) bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer). Het bestuur van de ROM bewaart die gegevens in een lijst op de Google Drive-account van de ROM (beveiligd met wachtwoord). De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard. Enkel de leden van het bestuur hebben toegang tot de ledengegevens. Het bestuur kan je e-mailadres, foto’s en beeldmateriaal van jou, enkel delen met de andere leden als je daarvoor je toestemming hebt gegeven.

Het bestuur van de ROM gebruikt de ledengegevens voor:

  • Ledenadministratie
  • Ledenverzekering
  • Communicatie met de leden: informeren over activiteiten

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan je contact opnemen via recreatieveomnisportmerelbeke@gmail.com.

De Recreatieve Omnisportclub Merelbeke verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.